Vi tilbyder

Rådgivning

Om lovgivning omkring ”kommunale børnesager”, herunder forældres, børns og unges rettigheder og muligheder

Samtale

  • Om rollen, opgaverne og ansvaret som forældre
  • Om kontakt og samspil med kommune og anbringelsessted og den ofte komplicerede deling af forældreopgaver
  • Om tilrettelæggelse af gode samvær med anbragte børn
  • Om følelsesmæssigt belastende situationer
  • Om komplicerede forhold til de nærmeste
  • Om andre livsforhold, uddannelse, beskæftigelse, økonomi, bolig, misbrug, helbred, psykiske vanskeligheder mv.
  • Om muligheder for at ændre på situationen

Bisidder

Ved møder med kommune og evt. anbringelsessted, i børn og unge-udvalg, Ankestyrelsen og Byret samt andre møder i forbindelse med forældres eller børns situation

Udarbejdelse af anke/klage

Hjælp til selv at udarbejde klager over afgørelser, sagsbehandling, forhold på anbringelsessteder o.a.

(Du har mulighed for at låne vores bruger kontor, hvor du gratis har adgang til pc, printer og internet.)

Fællesskabs og netværksskabende aktiviteter for forældre

Faglige, sociale og netværksskabende aktiviteter for forældre. Forældre får gennem kontakt med hinanden mulighed for at udveksle erfaringer, blive inspireret af hinanden, finde muligheder og håb. Det kan være kursusdage, foredrag og debat om faglige temaer.

Det kan være mødet med ligesindede i vores forældrecafé.

Sociale og netværksskabende aktiviteter for forældre og børn

Sociale og netværksskabende aktiviteter for forældre og børn. Det kan være ture til legeland, dyreparker og andre forlystelser for børn og unge.

FBU-LINIEN

FBU ForældreStøtte i Herning indgår sammen med FBU ForældreLANDSforeningen i opgaven om at varetage telefonrådgivningen på FBU-Linien.

FBU-Linien er en landsdækkende, åben og anonym telefon- og mailrådgivning.

Se mere om FBU-Linien og FBU ForældreLANDSforeningens tilbud på www.fbu.dk

Arrangementer
Forældre cafe