FBU ForældreStøtte

FBU ForældreStøtte tilbyder uvildig, kvalificeret rådgivning og støtte til forældre, som er i kontakt med kommunen, fordi deres barn eller deres familie har behov for særlig støtte efter barnets lov.

FBU ForældreStøtte rådgiver om rettigheder, pligter og muligheder, ligesom FBU ForældreStøtte kan fungere som bisidder ved møder med de offentlige myndigheder. Støtte og rådgivning gives på telefon eller ved personligt møde og kan gives anonymt.

Læs vores folder her