Om FBU ForældreStøtte:

FBU ForældreStøtte er et unikt tilbud, som tilbyder kvalificeret rådgivning og støtte til forældre, som er/kommer i kontakt med kommunen, fordi deres barn har behov for særlig støtte efter barnets lov. De fleste er forældre med anbragte børn.

Vi støtter også pårørende, f.eks. bedsteforældre, og fagpersoner, f.eks. § 75 støttepersoner.

Vores støtte er baseret på empowerment (ved egen kraft).

Vi tilbyder

Kan jeg henvise til FBU ForældreStøtte:

Som fagperson, uanset på hvilken måde du er i kontakt med forældre eller pårørende til børn og unge, der modtager særlig støtte fra kommunen, er det bedste du kan gøre, at give FBU ForældreStøttes kontaktoplysninger videre til dem. Enten via denne hjemmeside, eller via vores folder.

Forældrene skal selv kontakte os.

Forældrene er meget velkomne til at tage nogen med til samtalerne. Det kan være dig som fagperson eller det kan være personer fra det private netværk.

Du er velkommen til at kontakte FBU ForældreStøtte for nærmere oplysninger.

Kontakt os