Baggrund

FBU ForældreStøtte i Herning åbnede den 1.8.2008.

FBU ForældreStøtte blev oprettet af FBU ForældreLANDSforeningen, med støtte fra satspuljemidler fra Socialministeriet.

I dag er FBU ForældreStøtte etableret som en selvstændig almennyttig fond, der finansieres af midler fra Finansloven.

FBU forældreStøtte har til formål at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager særlig støtte efter barnets lov, herunder anbringelse uden for hjemmet.

Støtte- og rådgivningsarbejdet i FBU ForældreStøtte i Herning varetages af socialrådgivere.