Forældre

Får dit hjemmeboende barn eller din familie særlig støtte efter barnets lov?
Er dit barn anbragt uden for hjemmet?

– så er FBU ForældreStøtte måske noget for dig.
FBU ForældreStøtte er også et tilbud til pårørende og fagpersoner, f.eks. § 75 støttepersoner.

Om FBU ForældreStøtte:

FBU ForældreStøtte er et neutralt og uvildigt tilbud, udenfor ”det offentliges” regler og rammer.

Det er forskelligt, hvordan forældre bruger FBU ForældreStøttes tilbud.

FBU ForældreStøtte har ikke mål for forældre – de vurderer selv, hvilke dele af tilbuddet, de ønsker at benytte, hvornår og til hvad.
Støtten gives via samtale både telefonisk, på mail og via møde i FBU ForældreStøtte eller i forældrenes hjem.
Forældres kontakt med FBU ForældreStøtte træder ikke i stedet for støtteperson til forældre med anbragte børn og unge efter barnets lov § 75.
Forældrene er meget velkomne til at tage nogen med til samtalerne. Det kan være personer fra det private netværk, en § 75 støtteperson eller en anden fagperson.

Vi tilbyder