Personlig Støtte

Personlig støtte har til formål at støtte forældre i de udfordringer, som kan opstå, når et barn eller familien er i vanskeligheder og har behov for særlig støtte. Støtten er samtidigt en indirekte støtte til børnene, da støtte til forældre har positiv betydning for deres støtte til barnet.

 

Forældre definerer selv og i samspil med FBU ForældreStøtte, hvad de har behov for støtte og rådgivning til.

 

Støtten kan gives i form af rådgivning og vejledning omkring deres egen situation som forældre og om familiens situation. Støtten kan gives telefonisk og ved personligt møde.

 

Støtten kan også være af følelsesmæssig karakter.

 

Støtten kan gives bl.a. med det formål at støtte forældre i kontakten med kommunen, således at de som forældre kan medvirke og have indflydelse i kommunens sagsbehandling og på beslutninger om støttende indsatser.

 

Når børn er anbragt udenfor hjemmet, kan støtten gives med det formål at støtte forældre i samarbejdet med barnets anbringelsessted, skole og andre fagpersoner omkring barnet og familien.

demofoto