Vi tilbyder

Rådgivning
Om lovgivning omkring "kommunale børnesager", herunder forældres, børns og unges rettigheder og muligheder


Samtale
Om rollen, opgaverne og ansvaret som forældre
Om kontakt og samspil med kommune og anbringelsessted og den ofte komplicerede deling af forældreopgaver
Om tilrettelæggelse af gode samvær med anbragte børn
Om følelsesmæssigt belastende situationer
Om komplicerede forhold til de nærmeste
Om andre livsforhold, uddannelse, beskæftigelse, økonomi, bolig, misbrug, helbred, psykiske vanskeligheder mv.
Om muligheder for at ændre på situationen


Bisidder
Ved møder med kommune og evt. anbringelsessted, i børn og unge-udvalg, Ankestyrelsen og Byret samt andre møder i forbindelse med forældres eller børns situation


Udarbejdelse af anke/klage
Hjælp til selv at udarbejde klager over afgørelser, sagsbehandling, forhold på anbringelsessteder o.a.


Fællesskabs og netværksskabende aktiviteter
Faglige, sociale og netværksskabende aktiviteter for forældre. Forældre får gennem kontakt med hinanden mulighed for at udveksle erfaringer, blive inspireret af hinanden, finde muligheder og håb. Det kan være fællesspisning, foredrag og debat om faglige temaer, samt kreative temaer om at fremstille noget med sine hænder, skabe et produkt.
Sociale og netværksskabende aktiviteter for forældre og børn, f.eks. større udflugter som legeland, dyreparker og skovtur eller traditionel julehygge og samvær i FBU ForældreStøtte.


SE AKTIVITETER