Forældre

Får dit hjemmeboende barn eller din familie særlig støtte efter servicelovens regler?
Er dit barn anbragt uden for hjemmet?
- så er FBU ForældreStøtte måske noget for dig.

 

FBU ForældreStøtte er også et tilbud til pårørende og fagpersoner, f.eks. § 54 støttepersoner.

 

Om FBU ForældreStøtte
FBU ForældreStøtte er et neutralt og uvildigt tilbud, dvs. udenfor "det offentliges" regler og rammer.

 

Det er forskelligt, hvordan forældre bruger FBU ForældreStøttes tilbud.
FBU ForældreStøtte har ikke mål for dig som forældre - du vurderer selv, hvilke dele af tilbuddet, du ønsker at benytte, hvornår og til hvad.


Støtten gives via samtale både telefonisk, på mail og via møde i FBU ForældreStøtte eller i dit hjem.


Du er meget velkommen til at tage nogen med til samtalerne. Det kan være personer fra dit private netværk, en § 54 støtteperson eller en anden fagperson.

 

LÆS VORES FOLDER