FBU Herning

Får dit barn eller din familie særlig støtte? Er dit barn anbragt uden for hjemmet? - så er FBU ForældreStøtte måske noget for dig. FBU ForældreStøtte tilbyder uvildig, kvalificeret rådgivning og støtte til forældre, som er/kommer i kontakt med kommunen, fordi deres barn har behov for særlig støtte. 

 

- FBU ForældreStøtte Herning kan rådgive om dine rettigheder, pligter og muligheder

 

- FBU ForældreStøtte Herning kan fungere som bisidder ved møder med de offentlige myndigheder.

 

Du har samtidig mulighed for at få personlig rådgivning og støtte og FBU ForældreStøtte kan tale med dig om den svære situation, du måske er i som forældre med et eller flere anbragte børn.