Baggrund

FBU ForældreStøtte i Herning er oprettet af FBU ForældreLANDSforeningen (FBU).

 

FBUer en landsdækkende frivillig social forældreforening, stiftet i 1969.

 

FBU har til formål at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager særlig støtte efter serviceloven, herunder anbringelse uden for hjemmet.

 

Socialpolitisk arbejder FBU for, at forældre mødes med anerkendelse og respekt og betragtes som aktive deltagere i deres børns liv. Endvidere arbejder FBU for, at den offentlige støtte til børn og deres familier forbedrer deres vilkår, ser familien som en helhed samtidig med at "barnets bedste" er i fokus.

 

FBU ForældreStøtte i Herning åbnede den 1.8.2008 med støtte fra satspuljemidler fra Socialministeriet, og er nu etableret som almennyttig fond.

 

Støtte- og rådgivningsarbejdet i FBU ForældreStøtte i Herning varetages af socialrådgivere.

 

FBU ForældreStøtte i Herning indgår sammen med FBU ForældreLANDSforeningen i opgaven om at varetage telefonrådgivningen på FBU-LINIEN.

 

FBU-LINIEN  på tlf. 70 27 00 27 er en landsdækkende, åben og anonym telefon- og mailrådgivning.   www.fbu.dk

 

Forældres kontakt med FBU ForældreStøtte træder ikke i stedet for støtteperson til forældre med anbragte børn og unge efter servicelovens § 54.